09/12/2023

Mavi Haber Adana

Mavi Haber Adana

“Yüzlerce Hekim Arşiv Araştırması Nedeniyle Atanmıyor”

Ülkede binlerce hekim açığı varken altı yıllık zorlu tıp eğitimini bitirerek mezun olan genç hekimlerin, asistanlığını bitirip uzman olan hekimlerin ve özelde çalışan veya emekli olup, devlet memuru olarak kamu hizmetine geçmek isteyerek açıktan atama için Sağlık Bakanlığına başvuran hekimlerin çoğunun atanamamasından kaynaklı ekonomik ve psikolojik sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığını bu sorunu çözmelerini, meslektaşlarımızın en kısa zamanda atamalarının yapılarak göreve başlatılması için gereğini yapmaya davet ediyoruz.” dedi.

HEKİM, DİŞ HEKİMİ, ECZACI MAĞDUR

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten’inde katıldığı açıklamada yönetim kurulu adına konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “Açıktan atama ile devlette görev yapmak isteyen bir çok hekim arşiv araştırması adı altında yeni bir güvenlik soruşturması işkencesi ile karşı karşıyadır. 5 Nisan’dan bu yana Açıktan atama, Devlet Hizmet Yükümlülüğü ataması, Tıpta uzmanlık sınavını kazanarak göreve başlamayı bekleyen hekim, diş hekimi ve eczacılar 17 Nisan’da yeniden çıkarılan arşiv araştırması adı altında güvenlik soruşturmasına tabi tutulmaktadırlar. Yüzlerce sağlıkçı başvuru ilan metninde olmamasına karşın kura sonrası çıkan arşiv araştırmasına dahil edilmiştir. Şu an bu sağlıkçılar kendileri hakkında verilecek kararı beklemektedirler. Daha önce olmamasına karşın Açıktan Atama için kuraya başvuran hekimlere kura sonrası ilişik kesme şartı getirilmesi nedeniyle de yüzlerce hekim çalışamadıkları için aynı zamanda ekonomik açıdan da ciddi kayıp yaşamaktalar.”

YENİDEN ARŞİV SORUŞTURMASI İSTENMESİ AKLA AYKIRI BİR DURUMDUR

Altı yıllık zorlu tıp eğitimini bitirerek mezun olan genç hekimler, asistanlığını bitirip uzman olan hekimler ve özelde çalışıp devlet memuru olarak kamu hizmetine geçmek isteyerek açıktan atama için Sağlık Bakanlığına başvuran hekimler ve diğer sağlıkçılar 5 Nisan’da kura çekimi yaptılar. Aradan geçen zaman süresince bazı atamalar yapılmasına karşın bazıları halen atama beklemektedir. Daha önceki yıllarda özel hastanelerde çalışanlardan güvenlik soruşturmasından sonra ilişik kesme belgesi istenirken şimdi kuradan hemen sonra çalıştıkları kurumlar ile ilişiklerinin kesilmesinin istenmesi ayrı bir ekonomik kayıp yaşamalarına neden oldu. Okullarını bitirerek TUS’ta başarılı olarak asistanlığa başlaması gereken veya kura çekerek atama bekleyen genç hekimler ve yeni uzman olan hekimlerin arşiv soruşturmaları gerekçe gösterilerek atanmamaları ise çok anlamlı değildir. Çünkü bu hekimler başvurudan önce asistan hekim olarak zaten devlet kurumlarında çalışmaktaydılar. Böyle olduğu bilindiği halde yeniden arşiv soruşturması istenmesi akla aykırı bir durumdur.”

ORTADA BÜYÜK MAĞDURİYET VAR

“Güvenmediğiniz bu hekimler bundan iki ay önce bir eğitim kliniğinin neredeyse tüm işlerini gören, hastalara bakan, ameliyata giren, nöbet tutan zaten devlet memuru olan hekimleriydi. Güvenmediğiniz genç mezun hekimler ise kısa bir süre önce bu ülkenin tıp fakültelerinde okuyan öğrencileriydi. Özelde çalışan ve açıktan atama için başvuran hekimler ise SGK’nın verdiği provizyonla hasta bakan hekimlerdi. Arşiv soruşturması bahaneleri altında antidemokratik uygulamalarla güvenlik soruşturmasına takılan bu insanlar aylardır işsiz olarak beklemekte ve daha ne kadar işsiz olarak bekleyecekleri bilinmemektedir. Devletin çalıştırdığı memuruna güvenmediği çok garip bir süreç yaşanmaktadır. Ortada büyük bir mağduriyet söz konusudur.”

İLGİLİ BAKANLIKLAR SORUNU ÇÖZMELİ

“Hekimler bu ülkenin en fedakar en güvenilir meslek mensuplarıdır. Hiçbir zaman bu ülkenin güvenlik sorunu olmadığı gibi bu ülkenin güvencesidirler.  Meslektaşlarımız bir an önce atanmalı ve mağduriyetleri sonlandırılmalıdır. Hekimler bu zorlu hayat koşullarında hem pandemiyle mücadele etmeye hem de hayatta kalmaya çalışmaktadırlar. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığını bu sorunu çözmelerini, meslektaşlarımızın en kısa zamanda atamalarının yapılarak göreve başlatılması için gereğini yapmaya davet ediyoruz.“ diye konuştu.

DOÇ. DR. ÖKTEN, “MESLEKTAŞLARIMIZIN ATAMALARI DERHAL YAPILMALIDIR”

5 Nisan 2021’de yapılan ilk defa ve yeniden atama kurası sonrasında yüzlerce yeni mezun, yeni uzman ve açıktan atama talep eden meslektaşımız herhangi bir gerekçe belirtilmeden göreve başlatılmadığını belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Pandeminin tüm yıkıcı etkisinin devam ettiği; sağlık çalışanlarının tükendiği; izin, emeklilik ve istifaların kabul edilmediği gibi tehditlerle karşı karşıya bırakıldığı, sağlık çalışanlarına gereksinimin arttığı böylesi bir dönemde meslektaşlarımızın göreve başlatılmamaları kabul edilemez. Sağlık çalışanlarına idare eliyle yönelen şiddetin bir başka biçimidir. Ataması yapılmayan meslektaşlarımızın atamaları yapılmalı, mağduriyetlerine biran önce son verilmelidir.” dedi.

About Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir