09/12/2023

Mavi Haber Adana

Mavi Haber Adana

Mustafa ÇİFTÇİ’ nin Organize Sanayi Bölgesi faaliyetleri ile ilgili yapmış olduğu Basın Açıklaması

Çorum Organize Sanayi Bölgemiz 1977 yılında İl Özel İdaresi, Çorum Belediyesi,
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Bölgemiz İşadamları tarafından Şehir Merkezine 12 km.
mesafede mevcut bölgede 260, 1997 yılında genişleme alanda 177 hektar, 2006 yılında 13 ve
2008 yılında 215 hektar İlave Alanları ile birlikte toplam 665 hektar alan üzerine kurulmuştur.
Bölgemiz sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve
çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi
ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde
yerleştirilmesi ve geliştirilmesi vizyonuyla ve sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar
planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat
ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı
bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayicilerimize sunmak misyonuyla hareket eder.
Ülkemiz ve dünya ekonomisinin çok kırılgan olduğu ve koronavirüsün yayıldığı bir
dönemde tahmini 2020 yılı arsa tahsis öngörümüz 50.000,00 m² iken, bölgemizde makina
imalatı, metal işleme tezgahları imalatı, çelik konstrüksiyon imalatı, seramik ve vitrifiye
fabrikaları makinaları imalatı, un-yem makinaları imalatı, toprak sanayi makinaları imalatı,
basınçlı kap imalatı, tarım makinaları imalatı, biyomedikal ürünler imalatı, arıcılık
ekipmanları imalatı, iş elbiseleri imalatı, dondurulmuş ve ya kurutulmuş meyve ve sebze
imalatı, leblebi ve kavrulmuş kuruyemiş imalatı yapacak yatırımcılara 2020 yılı sonuna kadar
273.000,00 m² arsa tahsis işlemi gerçekleşmiş ve tahsis yapılan yatırımcıların yatırım
taahhüt tutarı 76.505.000,00 TL ve istihdam taahhüdü 500 kişidir. 2021 yılının ilk çeyreğinde
ise; ev tekstil ürünleri imalatı, enerji nakil hatları direkleri imalatı, turşu imalatı, sebze ve
meyve kurutma imalatı, kontrplak imalatı, unlu mamuller imalatı, süt ve süt ürünleri imalatı,
un-yem makinaları imalatı yapacak yatırımcılara 185.000,00 m² arsa tahsis işlemi
gerçekleşmiş ve tahsis yapılan yatırımcıların yatırım taahhüt tutarı 159.468.500,00 TL ve
istihdam taahhüdü 585 kişidir. 2020 yılının başından günümüze kadar toplam 458.000,00 m²
arsa tahsis işlemi gerçekleşmiş ve tahsis yapılan yatırımcıların toplam yatırım taahhüt tutarı
235.973.500,00 TL ve toplam istihdam taahhüdü 1.085 kişidir.

Bölgemizde 248 adet çeşitli büyüklükte sanayi parseli bulunmaktadır. 190 adet sanayi
parseli tahsis edilmiş, 9 adedi üretime ara vermiş olup; tahsis edilen sanayi parsellerimizin;

 Faaliyette olan sanayi parsel sayımız : 126

 Proje ve inşaat aşamasında olan sanayi parsel sayımız : 55

 Bütün altyapıları tamamlanarak yatırıma hazır 58 sanayi parselimiz mevcuttur.

İlimizin refah seviyesinin artmasını sağlamak, sosyal yapının gelişmesine katkı
sunarak büyük şehirlere göçün azaltılmasına katkıda bulunmak için 215 hektarlık ilave
alanımızın her türlü altyapısı tamamlanarak tahsise hazır hale getirilmiştir. Bölgemizin
tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte 10.000 kişiye istihdam sağlayacağı düşünülmektedir.
Şubat ayı itibari ile 8.000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Bölgemiz yeşil alanlarına, refüjlere ve kuruyan ağaçların yerine 2020 yılında 1.350
adet top akasya fidanı ve 160 adet gül hatmi fidanı dikilmiştir. Böylece, bölgemizde 2008
yılından günümüze kadar toplamda 60.000 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir.

 

Bölge Müdürlüğümüz israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık
oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı
toplanması ve geri kazanılmasını hedefleyen Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurmuştur.
Bölge içi ve etrafında yeşil alanlarda kene, sivrisinek, karasinek ve uçan zararlıların
üreyebileceği larva ve uçkunlara karşı sanayi tesisleri, çöp tankları, yeşil alanlar, akasya,
meyve ağaçlarının ilaçlanması ve Covid-19 kapsamında Müdürlüğümüzün dezenfeksiyon
işleri dönemine uygun olarak sürekli devam etmektedir.

Üniversite-Sanayi işbirliğine katkıda bulunarak, nitelikli eleman yetiştirilmesine katkı
sağlamak, bölgede bulunan tesislerin ve müteşebbislerin teknolojik yatırımların önünü açmak,
katma değeri yüksek ürünler üretilmesi ile ihracata katkı sağlamak amacıyla 20-40-50-55-70
ve 75 m² büyüklüklerde değişen 31 adet ofis, 1 adet toplantı salonu, 1 adet seminer salonu ve
2 adet kafeterya bulunan ve toplamda 5229 m² kapalı alana sahip, Teknopark İdare ve
Kuluçka Merkezi Binası sanayicilerimizin hizmetine sunulmuş, 45 kişiye istihdam sağlamakta
ve %64,52 doluluk oranı ile hizmet vermektedir.

Sanayicilerimizin çalışmalarını hızlandırmak ve ekonomiye katkılarını artırmak
amacıyla; Bölge Müdürlüğümüz İdare Binasında, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliğine irtibat ofisi tahsis edilmiş ve Sanayicilerimize daha etkin ve verimli hizmet
verilmesi amaçlanmıştır. Çorum İli TÜİK verilerine göre 2018 yılında 714.557.313 Dolar
ihracat, 514.916.275 Dolar ithalat gerçekleştirmiş iken; 2019 yılında 1.539.822.551 Dolar
ihracat, 1.656.626.929 Dolar ithalat gerçekleştirmiştir. 2020 yılında 909.374.097 Dolar
ihracat, 2.647.193.920 Dolar ithalat gerçekleştirmiştir. İhracatın tahmini %61’ini, ithalatın
tahmini %73’ünü Çorum Organize Sanayi Bölgemiz Sanayicileri gerçekleştirmiştir.

Bölgemiz sanayicilerine altyapının ve üretimin gelişmesini sağlamak, istihdam
fırsatları yaratmak amacı ile 25,00 MW (25.000.000 kWh/yıl enerji üretmesi bekleniyor)’lık
güneş enerjisi santrali kurulumu için bağlantı mektubu verilmiş olup, 10,00 MW’lık
(10.000.000 kWh/yıl enerji üretmiştir.) güneş enerjisi santralinin geçici kabulü yapılarak
üretime kazandırılmış, kalan kısmı ise 2021 yılı içerisinde üretime geçecektir.
Bölgemizdeki sanayicilerimizin daha iyi şartlarda üretim yapabilmelerini sağlamak
hedefi ile;

 İlimiz teşvik paketi çerçevesinde 4. Bölge kapsamında olup, Organize Sanayi
Bölgemizde yapılacak yatırımlar; KDV istisnası, Gümrük vergisi muafiyeti,
Gelir/kurumlar vergisi indirimi, Faiz desteği, SGK işveren prim desteği ve bunun gibi

5.Bölge teşviklerinden yararlanmaktadır.

 Organize Sanayi Bölgesinde bulunan binalar için daimi olarak emlak vergisi
muafiyeti getirilmiştir.

 Sanayi Sicil Belgesine sahip yatırımcılarımızın elektrik tüketimine %2 TRT payı
muafiyeti getirilmiştir.

 Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni, kanal kotu tutanağı, iş deneyim belgesi, imar
bilgileri ve imar çapı verilmesinden, yol kotu tutanağının onaylanmasından, inşaat
vize kontrol giderlerinden, evrak sureti çıkartılması ve ilgili evrakın onaylanmasından,
arşiv hizmetlerinden, büro tescil belgesi dosyalamadan, banka ekspertizlerin talep
ettiği evraklardan herhangi bir bedel alınmamaktadır.

 Bölgemizde bulunan tahsis edilmemiş parseller %60 oranında kısmen bedelsiz
teşvikten yararlanmaktadır.

 Yapı Denetim Kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli %35 indirimli olarak
uygulanmaktadır.

Bölgelerin ve şehirlerin ekonomik yapılarının gelişmesinde önemli rol oynayan
sanayileşmenin yol açtığı çarpık sanayileşme gibi olumsuz etkilerin üstesinden gelerek;
çevreye duyarlı düzenli kentleşmenin sağlanması için planlı ve düzenli sanayileşme
sayesinde, kentleşme ve çevre politikalarının uygulanması gibi sosyal olguların da
gerçekleşmesini sağlayarak Organize Sanayi Bölgemiz tarıma uygun olmayan yani tarım
yapılamayan arazilerin değerlendirilmesini sağlayarak Çorum ili ekonomisine kazandırarak
daha yüksek nitelikli yatırımlar ve girişimler için çok daha istekli, cesaretli davranarak
bürokrasiden arınmış şekilde tek durak ofis mantığı ile sanayicilerimize hizmet vermeye
devam edecektir.

About Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir