01/12/2023

Mavi Haber Adana

Mavi Haber Adana

Valimiz sayın Mustafa ÇİFTÇİ’ nin “Sıfır Atık Projesi” ile ilgili Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan
Hanımefendinin himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca 2017 yılı Eylül ayında başlatılmıştır.
“Sıfır Atık”; kaynakların verimli kullanılması ile birlikte israfın önlenmesini, atık oluşumunun
azaltılmasını ve oluşan atığın kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanmasını kapsayan bir
atık yönetim felsefesidir.
Dünya nüfusundaki hızlı artış ile birlikte sanayi ve ekonominin gelişmesi beraberinde, tüketimi
ve sınırlı kaynaklarımıza olan ihtiyacı artırmış, doğal kaynaklarımızı daha verimli kullanma ihtiyacını
doğurmuştur. Atıkların bilinçli bir şekilde yönetilmesi kaçınılmaz olduğundan, geri dönüşüm ve geri
kazanım olmaksızın bertaraf edilen atıklar, hem çevresel boyutta hem de enerji kaynağı kayıpları
anlamında dünyamızı tehdit etmektedir.
Sıfır Atık Projesinin 2023 yılına kadar aşamalı olarak tüm Türkiye’de hayata geçirilmesi
hedeflenmektedir. Sıfır atık projesinin yaygınlaşması ile birlikte, israfın önüne geçilmesine, maliyetlerin
azaltılmasına, verimliliğin artmasına, çevresel risklerin azaltılmasına ve toplumumuzda çevre koruma
bilincinin gelişmesine katkı sağlanacaktır.
2018 yılı itibariyle Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) bünyesinde sıfır atık birimi
kurulmuş ve başta Valilik binamız olmak üzere sıfır atık projesine başlanmıştır. İlimizde başlatılmış
olan Sıfır Atık Projesi kapsamında İlimizde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile
okullarımızda öğrencilerimize eğitimler verilmiş olup, süreç içerisinde gerekli bilgilendirme toplantıları
gerçekleştirilmiştir.
Sıfır Atık Projesi Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri belirlenmiş, çalışma odak grupları oluşturulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarının Sıfır Atık
Bilgi Sistemine kayıtları ile mevcut durum analizleri yapılmış ve bu doğrultuda gerekli teçhizat ve
malzeme ihtiyaçları belirlenerek tamamlanmıştır.
İlimizde Sıfır Atık Yönetim Sistemini tamamlayan kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere
toplamda 460 bina/yerleşke için Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi düzenlenmiş olup, İlimiz proje
kapsamında başarılı iller arasına girmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mustafa ÇİFTÇİ
Vali

About Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir