23/09/2023

Mavi Haber Adana

Mavi Haber Adana

Ayhan Barut, kadınlar için eşitlik istemiyle yasa teklifi sundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, sigorta borçlanmasında kadınlara yönelik dezavantaj yaratan hususların ortadan kaldırılması amacıyla harekete geçti.

Hazırladığı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’ni Meclis’e sunan Ayhan Barut, herkesi destek vermeye çağırdı.

“ÇALIŞAN KADINLAR İÇİN DEZAVANTAJ YARATIYOR”

Yasa teklifinin gerekçelerini paylaşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, şöyle devam etti:
“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Sigortalıların borçlanabileceği süreler başlıklı 41’inci maddesinde sıralandığı üzere er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri gibi bazı mesleklerde ve alanlarda borçlanma yolu ile prim ve gün sayısını geriye çekme hakları bulunmaktadır. Bu durum çalışan kadınlar açısından kanun yoluyla bir dezavantaj içermektedir.”

“KADINLARA DA BU İMKAN SAĞLANMALI”

Mevcut yasal düzenlemenin kadının annelik konumunu gözardı ettiğini vurgulayan Ayhan Barut, şunları kaydetti:
“Bu düzenleme, ne sosyal hukuk devletiyle ne de adalet ilkeleriyle bağdaşmaktadır. Anayasamızda ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir’ denir. Devlete bu eşitliği sağlaması için temel görev ve sorumluklar atfedilmiştir. Kadın ve erkeğin doğası gereği almış olduğu görev ve sorumluluklar bazen onlara imtiyazlı ayrıcalıklarda sağlayabilir. Ancak burada temel olan toplumdaki dengeyi korumak ve her anlamda eşitliği sağlamak olmalıdır. Bu kapsamda erkekler açısından ya da ihtisas alanları bakımından imkan sağlanan borçlanmanın çalışan kadınların çocukları üzerinden onlara da tanınması gerekmektedir. Onun için çalışan kadınların çalışma hayatına girmeden yani sigortalılık hali öncesi doğum yapmış olduğu çocukları üzerinden borçlandırılarak, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülmelidir. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda da, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanmalıdır. Bu hakların sigortalılık öncesi doğum yapan kadınların çocukları açısından da uygulanması ve geriye dönük borçlanma imkanı tanınması ve sigortalılık başlangıç süreleri o tarih itibarıyla geriye götürülmesi anayasamızda ifade bulan kanun önünde eşitlik ilkesi açısından da zorunluluktur. Düzenleme ile amaçlanan bu eşitliğin sağlanmasıdır. Herkesin bu teklife destek vermesini istiyoruz.”

İŞTE O TEKLİF

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi’nde şunlar yer alıyor”
“MADDE 1- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ‘Sigortalıların borçlanabileceği süreler’ başlıklı 41 nci maddesinin a bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinde sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın, doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri,
MADDE 2-  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

About Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir