27/01/2023

Mavi Haber Adana

Mavi Haber Adana

‘EN ÇOK TURİST ÇEKEN ÜLKEYİZ’

İYİ Parti Adana Milletvekili Dt. Mehmet Metanet Çulhaoğlu,  Ak Parti Hükümeti tarafından kurulmak istenen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Kanunu Türk Turizmi aleyhinde düzenlemeler içerdiği için geri çekilerek, Turizm sektöründeki tüm temsilcilerin katılımıyla yeniden görüşülerek düzeltilmesini ve turizm bölgelerindeki belediyelere katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep etti.

            Çulhaoğlu konuşmasında; siyaset, bir istişare kurumudur yani istişarede bulunarak problem çözme, çözümler üretme kurumudur. Siyaset kurumu sorunları ele alırken sorunlara maruz kalan kesimleri dinlemeden ve onların görüş ve önerilerini almadan çözüm üretemez; yalnız mevcut iktidar bunun tam tersini yapmaktadır. Nitekim görüşmekte olduğumuz ve turizm sektörünü ilgilendiren teklif hazırlanırken de sektörün talep ve beklentileri dikkate alınmamıştır. Muhalefetin görüş ve önerileri de her zaman olduğu gibi duymazdan gelinmiştir.

Modern dünyada ülkenin bütününü ilgilendiren böylesi bir düzenleme hem sektörün hem de muhalefetin katılımıyla, mutabakatıyla hazırlanır. Ülkemizde de geçmişte böyle hazırlanırdı ama devri iktidarınızda bu unutuldu. Muhalefetin görüşlerini dinlemiyorsunuz, bari sektörün temsilcilerinin görüşlerini dikkate alın bildiğiniz gibi turizm, bacasız sanayi olarak adlandırdığımız ve Türkiye’nin en stratejik sektörlerinden biridir. Turizmin ülkemiz için neden bu kadar stratejik bir sektör olduğunu özellikle kur krizi yaşadığımız bu dönemde çok daha iyi anlıyoruz.

Turizm sektörü ciddi şekilde kan kaybeden ekonomimize kan pompalayan bir sektöre dönüşmüştür. Bu sebeple, biz İYİ Parti olarak turizme yönelik her türlü iyileştirme ve reform girişimini elbette olumlu karşılarız ancak bugün görüştüğümüz düzenlemenin sektörü destekleyecek bir ıslahat olmaktan çok uzak olduğu görülmektedir.

Sayın milletvekilleri, bu teklifle kurulması planlanan Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı turizm sektörümüzün aleyhine bir düzenlemedir ve birçok açıdan tartışmalıdır. Öncelikle, denetimsiz bir kurum doğmuş olacaktır. Turizmin lehine değildir çünkü zor şartlarda iş yapmaya ve istihdam sağlamaya çalışan firmalardan “turizm payı” adı altında bir pay alınması hedeflenmektedir. Zarar etseler dahi cirolarından yüzde 1 oranında turizm payı alınması ve alınsa bile bunun bir yıl içerisinde alınması doğru değildir. Ayrıca, gemi turizmi yapanlardan binde 1 oranında turizm payı alınması manidar değil midir? Bu durum eşitlik ilkesine aykırı değil midir? Bu teklif tartışmalıdır çünkü oluşturulacak bu fonun nasıl kullanılacağı ve nasıl denetleneceği bir muammadır. Zira, bu ajansın Sayıştay denetiminden muaf tutulması planlanmaktadır. Bu fonun kamu bütçesinden pay alacak olmasına rağmen kamu kuruluş niteliğini haiz olmaması hedeflenmektedir. Yetmezmiş gibi bu kurumun yapacağı ihalelerde Kamu İhale Kanunu’na tabi olmaması, düzenlemedeki şüpheleri artırmaktadır. Ayrıca, bu kurumun toplayacağı kaynakların turizm sektörünü ilgilendirmeyen başka kurum ve kuruluşlara aktarılmasının da önünde bir engel bulunmamaktadır. Bu durum ister istemez turizm sektöründen toplanacak kaynakların suistimal edilebileceğini akla getirmektedir. Dolayısıyla, bu tartışmalı noktaları ortadan kaldırmak için toplanacak bu kaynakların hangi oranlarda, hangi kurumlara ve politikalara harcanacağının açıkça ifade edilmesi gerekmektedir.

Sayın milletvekilleri, turizm sektörü nitelikli personel yetersizliğinden reklam ve tanıtım konularında yaşanan başarısızlıklara kadar birçok sistemik sorunla karşı karşıyadır. Bu ve benzeri sorunlardan dolayı turizm konusunda öne çıkan birçok ülkenin aksine Türkiye turizminin katma değeri çok düşük hâle gelmiştir. Türkiye, dünyada en fazla turist çeken ülkelerden birisi olmasına rağmen aynı oranda gelir elde edememektedir. Sektörün kendisinde ve sektörle ilgili düzenlemelerden, sorumlu kamu otoriterlerinden kaynaklanan birçok yanlış uygulama yüzünden Türkiye bir ucuz turist cenneti hâline gelmiştir. Hâlbuki Türkiye’nin her gelir düzeyindeki müşteriye yönelik turizm konusundaki potansiyeli çok yüksektir. Dolayısıyla, bu potansiyeli neden gerçekleştiremediğimiz sorusuna hep beraber kafa yormak ve çözümünü bulmak zorundayız.

Sayın milletvekilleri, biz İYİ PARTİ olarak böyle bir kurumun kurulmasına ilkesel olarak karşı çıkmıyoruz ancak bu fonun şeffaf olması, denetlenebilir olması ve elde edilen kaynağın sadece turizm tanıtımına ve altyapısına harcanması şarttır. Mevcut hâliyle bu fonun kullanımı suistimale açık olacaktır. Bizim önerimiz, bu fon, turizm bölgelerindeki belediyelerin bölgelerindeki turizm faaliyetlerine katkı sağlayacak şekilde kullanımına açılmalıdır. Dolayısıyla bu teklifin tümden geri çekilmesi ve geniş bir mutabakatla yeniden Genel Kurulun huzuruna getirilmesi gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir