27/10/2023

Mavi Haber Adana

Mavi Haber Adana

Çırak ve stajyerler için kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, çıraklık veya öğrencilik sırasındaki staj ya da kursiyer çalışmalarının emeklilik hesabında dikkate alınması için kanun teklifi sundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) 5510 sayılı ve 31 Mayıs 2006 tarihli ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini gerekçesi ile birlikte sunan Dr. Şevkin, çıraklık veya öğrencilik sırasındaki staj ya da kursiyer çalışmalarından kaynaklanan sigortalılık başlangıçları ve prim gün sayılarının emeklilik hesabında dikkate alınmamasının yanlışlığına işaret etti.

Dr. Şevkin, sosyal güvenlik mevzuatına göre, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çıraklar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ve hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümlerinin uygulandığını hatırlattı.

BİR ÇOK HAKTAN YARARLANAMIYORLAR!

5510 sayılı Kanunun “Sigortalılığın başlangıcı” başlıklı 7’nci maddesine göre de; sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başladığını vurgulayan Dr. Şevkin, ancak; 5510 sayılı kanunun 38’inci maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girildiği tarih olarak kabul edildiğinden, çıraklar ve stajyerler çıraklık, kursiyer ve staj süreleri için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından sağlanan haklardan yararlanamadığına dikkat çekti.

ENGELLER KALDIRILMALIDIR!

Türkiye’de çırak, kursiyer ve stajyer olarak adlandırılan milyonlarca insan bulunduğunu ifade eden Dr. Şevkin, kanun teklifinin gerekçesinde şu görüşlere yer verdi:

“Çırak, kursiyer ve stajyer öğrenciler, uzun vadeli sigorta kolları olarak nitelendirilen malullük, yaşlılık, ölüm, emeklilik sigorta kollarına tabi olmalıdır. Ülkemizin zor şartları ve emekliliğin uzun sürece yayıldığı göz önüne alınarak milyonlarca kişiyi olumsuz etkileyen bu durum düzeltilmelidir. Çıraklık, kursiyer veya öğrencilik sırasında staj çalışmaları emeklilik hesaplamalarında ilk işe giriş tarihi olarak hesaplanmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Çırak, kursiyer, ve stajyerlerin sadece kısa vadeli sigorta kollarına tabi olduğundan hareketle sigorta durumlarının düzeltilmesi ve uzun vadeli sigorta kolları açısından da sigortalı olarak tanımlanması gerekmektedir. Stajyerlik, çıraklık ve kursiyerlik sigortalılık başlangıç tarihinin uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında da çırak olarak çalışmaya, staja veya kursiyerliğe başlanılan tarih olarak esas alınmalıdır. Çırak, stajyer ve kursiyer olarak çalışılan süreler için borçlanma hakkı verilmelidir.”

ÇALIŞMA SÜRELERİ GÖZ ÖNÜNE ALINMALIDIR!

Kanun teklifinin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) gelir sağlanmasının yanı sıra 08 Ağustos 1999 tarihinden önce yapılan çıraklık ve staj sürelerinin uzun vadeli sigorta kolları açısından borçlanılabilmesine ve borçlanılan bu sürelerin sigortalılık başlangıç tarihinden önce ise sigortalılık başlangıç tarihinin borçlanılan süre kadar geriye götürülmesini öngören düzenlemeyi içerdiğini ifade eden Dr. Şevkin, çırak, kursiyer veya stajyer olarak çalışan öğrencilerin çalışma sürelerinin emeklilik hesaplamasında dikkate alınarak mağduriyetlerinin giderilmesinin yanı sıra öğrencilerin ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu mesleki eğitime özendirilmesi açısından da son derece önem taşıdığını dile getirdi.

About Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir