02/12/2023

Mavi Haber Adana

Mavi Haber Adana

Ayhan Barut, Suriyeli öğrencilerle ilgili Meclis Araştırması istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, Suriyeli öğrencilerin eğitimi için açılan Geçici Eğitim Merkezlerinin (GEM) kapatılması ve buralarda kayıtlı öğrencilerin diğer okullara yönlendirilmesiyle birlikte eğitimde yaşanan sorunların katlanarak büyüdüğünü söyledi.

“SORUNLAR TESPİT EDİLSİN, ÖNLEM ALINSIN”

Sınıfların 75 kişilik mevcuda ulaştığını, okulların fiziki şartlarının bu haliyle eğitim öğretime imkan vermediğini aktaran Barut, “Suriyeli sığınmacıların çocuklarının eğitim öğretim sistemimize entegre olmalarında karşılaşılan sorun ve sıkıntılar ile, başta dil sorunu ve sosyal kültürel yaşanan olumsuzlukların belirlenmesi, okul idari personelinin, öğretmenlerin ve Türk öğrenci ve velilerin karşı karşıya kaldıkları sorunların araştırılarak tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasamızın 98’nci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105’nci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını istiyoruz” dedi.

GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZLERİ KAPATILDI

Türkiye’de bulunan Suriyeli çocukların eğitiminde başta dil engeli olmak üzere, sosyal ve kültürel çok fazla sorun yaşandığına dikkat çeken Ayhan Barut, şunları söyledi:
“Son dönemde ise okullara kayıt sırasında yaşanan sorunlar Türk öğrenci ve veliler açısından büyük huzursuzluklara neden olmaktadır. Özellikle Suriyeli öğrencilerin eğitimi için açılmış olan Geçici Eğitim Merkezlerinin (GEM) kapatılması ve buralarda kayıtlı öğrencilerin diğer okullara yönlendirilmesi sorunların artarak devam etmesine ve daha büyük sıkıntıların yaşanmasına meydan vermiştir. Örneğin Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu Adana ilimizin güney mahallelerinde 2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı başlangıcında okullarda kayıt nedeniyle büyük bir yığılma gözlenmektedir. Adana nüfusunun yüzde 10.73’üne tekabül eden 238 bin 234 Suriyelinin yaşadığı ilimizde Suriyeli çocukların yoğun olarak kayıt yaptırdıkları güney mahallelerimizdeki okullarımızda sınıf mevcudundan, eğitim öğretim kalitesine pek çok alanda kaos ve kargaşa yaşanmaktadır. Bu yığılma okullarımızın eğitim öğretim kalite, seviye ve niceliğini olumsuz etkileyeceği gibi güvenlik açısından da büyük mağduriyet doğurmuştur.”

“BAZI SINIFLARDA SURİYELİ ÖĞRENCİ SAYISI DAHA FAZLA”

Bazı okullarda sınıf mevcudunun 75 öğrenciye ulaştığına dikkat çeken Ayhan Barut, şöyle konuştu:
“Okullarımızda sınıf mevcudunun 75 öğrenciye kadar çıkması, bazı sınıflarda Suriyeli öğrencilerin sayısının Türk öğrencilerden daha fazla sayıda kalması, eğitim mensubu öğretmenlerimizin, okul idari yönetimimizin ve öğrenci velilerimizin tepkisine neden olmaktadır. Adana özelinde yaşanan bu olumsuzluklar Suriyelilerin ülkemizin 81 ilindeki varlığını dikkate aldığımızda genel bir sorun teşkil etmektedir. Eğitim öğretimde yaşadığımız temel sorunların çözümünü beklerken eğitim camiamıza yeni sorun ve sıkıntılar eklenmesi kabul edilir bir politika değildir.  Toplumda Suriyeli çocukların okul kayıtlarına karşı verilecek prim tutarlarının iddia edilmesi, GEM’lerin kapatılarak gelişi güzel karma sınıfların oluşturulması, okullarımızın fiziki şartlarının ve ortak kullanım alanlarının yetersizliğinin baş göstermesi, eğitimin temel taşı öğretmenlerimizin çaresiz bırakılması, hatta bazı okul yöneticileri tarafından baskı ve sindirme yoluna gidilerek mobbinge tabi tutulması ve okullarda iç ve dış güvenliğin sağlanamaması gibi çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Çözüm ikili öğretim kesinlikle değildir. Ayrıca laboratuvar, işlik kapatma gibi pansuman çözümler, söz ettiğimiz temel sorunları ortadan kaldırmaz. Ayrıca ikili öğretime geçilmesi halinde geçmişte norma düşen öğretmenleri hangi vicdanla açıklayacaksınız? Bu nedenlerle sorunların araştırılarak tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.”

About Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir